POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Dane Administratora Danych Osobowych

 • 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest "EVEGS" SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zs. w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 3, NIP: 6391816995, KRS: 0000160714.
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@protonmail.com

  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 • 1. Aby skutecznie świadczyć usługi i umożliwić dogodny kontakt z Klientami, Dostawcami Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w jednym celu, jednak zawsze zgodnie z prawem. Cookies
 • 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 • 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • 2.1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • 2.2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • 2.3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • 2.4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • 2.5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 • 4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.2/4
 • 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

  Monitoring

 • 1. Teren Spółki przy ul. Grzonki 3, 47-400 Racibórz jest monitorowany systemem kamer pracujących 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • 2. Pani/Pana dane osobowe tj. wizerunek oraz numery rejestracyjne pojazdu przetwarzane będą w celach w celu ochrony procesu produkcji, mienia, życia i zdrowia wszystkich osób wchodzących na teren zakładu, którego właścicielem jest Spółka.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • 4. Administrator nie będzie przekazywał zarejestrowanego obrazu za pomocą kamer innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 5. Zarejestrowany obraz nie będzie przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • 6. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 14 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą, za wyjątkiem sytuacji gdy zapisane obrazy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez Administratora.

  Prawo wycofania zgody

 • 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do na adres ​ ochrona.danych@protonmail.com
 • 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  Wymóg podania danych osobowych

 • 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu za pomocą formularza.
 • 2. Aby skorzystać z formy kontaktu za pomocą formularza elektronicznego , konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiadomość.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 • 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

  Odbiorcy danych osobowych

 • 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Uprzejmie informujemy jednak, że na chwilę obecną Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
 • 2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy3/4 przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 • 1. Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Okres przetwarzania danych osobowych

 • 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. modyfikowanie, aktualizowanie), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia
 • 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • 3.1. przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi — w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numer telefonu, przetwarzanych w celu kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej; Uprawnienia podmiotów danych 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: 1.1. dostępu do swoich danych osobowych; 1.2. sprostowania danych osobowych; 1.3. usunięcia danych osobowych; 1.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 1.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 1.6. przenoszenia danych osobowych.
  • 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  • 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  • 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   • 4.1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
   • 4.2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
  • 5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres ​ ochrona.danych@protonmail.com

  Prawo do wniesienia skargi

 • 1. Jednocześnie wskazujemy, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub też do organu nadzoru w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani, że odmowa zrealizowania żądania narusza Pani/Pana prawo.4/4

  Postanowienia końcowe

 • 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona przez wywieszenie nowej wersji polityki na stronie Spółki.
 • 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.