„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

  Operacja mająca na celu wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa dwóch nowych, konkurencyjnych produktów:

 • - masy jajecznej z żółtka wytwarzanej metodą kawitacji,
 • - masy jajecznej z białka wytwarzanej metodą kawitacji,

będących wynikiem wdrożenia innowacyjności procesowej tj. zastosowania nowego procesu przetwarzania produktów rolnych w postaci jajek.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Poprzez innowacyjność procesową firma EVEGS Sp. z o.o. osiągnie następujące wyniki:

 • - zwiększenie jakości produktu końcowego, dzięki lepszemu wyeliminowaniu drobnoustrojów,
 • - zwiększenie jakości produktu końcowego, dzięki lepszemu oczyszczaniu potrójnego produktu gotowego,
 • - skrócenie czasu produkcji oraz zwiększenie wydajności produkcji dzięki wykorzystaniu automatycznej wybijarki z automatycznym podajnikiem.

  Poprzez innowacyjność produktową firma EVEGS Sp. z o.o. osiągnie następujące wyniki:

 • - wprowadzenie do sprzedaży masy jajecznej z żółtka wytwarzanej metodą kawitacji,
 • - wprowadzenie do sprzedaży masy jajecznej z białka wytwarzanej metodą kawitacji.